Srpen 2013

Ġgantija, Malta

28. srpna 2013 v 20:37 Malta
Nejznámějším maltským megalitickým chrámem a jedním z nejstarších chrámů na světě je Ġgantija na ostrově Gozo.

Maltské babičky prý dodnes vyprávějí svým vnoučatům prastaré příběhy o obrech, kteří chodili po ostrově a na zádech přenášeli obrovské balvany. Zatím totiž neexistuje věrohodné a vědecky podložené vysvětlení způsobu, jak na Maltě vznikly starobylé kamenné chrámy nejen v oblasti Ġgantija a kdo byli jejich stavitelé, kteří byli již před několika tisíci lety schopni přemisťovat balvany, jejichž hmotnost se pohybuje řádově v desítkách tun.

Ggantija (jinak také Věž obrů) byla objevena teprve před 200 lety místními zemědělci na výšině Xahra. Jde o nejstarší volně stojící kamennou stavbu na světě. Odhaduje se, chrám byl vybudován o 1000 let dříve než egyptské pyramidy v egyptské Gíze a je o 1500 let starší než megalitický symbol Stonehenge ve Spojeném království.

Hypogeum Hal Saflieni, Malta

20. srpna 2013 v 11:06 Malta
Hypogeum Hal Saflieni je asi nejznámějším podzemním prostorem na Maltě. Jeho plocha čítá cca. 500 m2 a v nejhlubším místě měří přes 10 metrů. Ale na ostrově se nenachází pouze Hal Saflieni. Celý ostrov je doslova protkán nejrůznějšími podzemními labyrinty až obdivuhodných délek.

Bohužel pro archeology je většina podzemích prostor Hal Saflieni ještě neprozkoumána, neboť jsou v drtivé většině zasypána. Na Maltě (zatím) ani neexistuje systematický průzkum, takže většina podzemních historických prostor je objevena náhodou. Co víme jistě je skutečnost, že hypogeum Hal Saflieni je jen malou součástí maltského podzemí.

Některé dochované písemnosti tvrdí, že ještě na začátku minulého století bylo údajně možné se pod zemí dostat z jednoho konce ostrova na druhý. Ostrov měl být údajně doslova provrtán sítí navzájem pospojovaných tunelů, chodeb a dalších podzemních prostor, které v minulosti sloužily hlavně jako podzemní pohřební prostory (katakomby).